Актуелно
Обавештење у вези вируса COVID-19
Постављено: 16.03.2020.
ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ,
 
У циљу спречавања ширења вируса COVID-19, а у складу са препорукама надлежних државних органа у ванредном стању, молимо вас, да уколико је то могуће, одложите своје посете Општинској управи општине Велика Плана.
Општинска управа општине Велика Плана током трајања ванредног стања радиће са странкама од 08,00 до 12,00 часова.
Све неопходне информације и упутства о томе како можете реализовати неко право које се остварује код Општинске управе општине Велчика Плана можете добити позивом на следеће бројеве телефона:
ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ..................................................................................................... 514-010
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ.....................................................  514-011
БОРАКА ПРАВА, ХУМАНИТАРНИ ПОСЛОВИ, НЕВЛАДИН СЕКТОР....... 514-203
МАТИЧНА СЛУЖБА И БИРАЧКИ СПИСАК.......................................................514-508
ПОРЕСКО ОДЕЉЕЊЕ.................................................................................................514-308
ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ...................................................................513-393
РАЧУНОВОДСТВО.......................................................................................................514-505
ГРАЂАНСКА СТАЊА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНТЕРНИ РЕВИЗОР.....................514-507
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ.......................................................................................514-114
СКУПШТИНСКА СЛУЖБА........................................................................................516-206
ПРАВНА ПОМОЋ............................................................................................................516-206
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА.....................................................................................516-172
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА..................................................................................516-338
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР..............................................................................514-262
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО..................................................................514-350
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, ОЗАКОЊЕЊЕ..................................514-550
            Уколико из разлога хитности нисте у могућности да одложите вашу посету Општинској управи, молимо вас да се приликом уласка у зграду строго придржавате упутстава овлашћених лица, одржавате неопходно растојање од других људи, и дужину трајања боравка сведете на најкраћи могући период.