Актуелно
ОБУСТАВЉЕН ПРИЈЕМ СТРАНАКА у Општинској управи општине Велика Плана.
Постављено: 17.03.2020.
У условима пандемије, коју је прогласила Светска здравствена организација у циљу смањења ризика од ширења заразе корона вирусом, и по Уредби Владе Републике Србије , до даљњег се обуставља пријем странака у Општинској управи општине Велика Плана.
Све неопходне информације и упутства о томе како можете реализовати неко право које се остварује код Општинске управе општине Велика Плана можете добити позивом на следеће бројеве телефона:
ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ..................................................................................................... 514-010
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ.....................................................  514-011
БОРАКА ПРАВА, ХУМАНИТАРНИ ПОСЛОВИ, НЕВЛАДИН СЕКТОР....... 514-203
МАТИЧНА СЛУЖБА И БИРАЧКИ СПИСАК.......................................................514-508
ПОРЕСКО ОДЕЉЕЊЕ.................................................................................................514-308
ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ...................................................................513-393
РАЧУНОВОДСТВО.......................................................................................................514-505
ГРАЂАНСКА СТАЊА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНТЕРНИ РЕВИЗОР.....................514-507
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ.......................................................................................514-114
СКУПШТИНСКА СЛУЖБА........................................................................................516-206
ПРАВНА ПОМОЋ............................................................................................................516-206
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА.....................................................................................516-172
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА..................................................................................516-338
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР..............................................................................514-262
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО..................................................................514-350
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, ОЗАКОЊЕЊЕ..................................514-550