Актуелно
Од 1. јануара 2016. године грађевинске дозволе издају се искључиво електронским путем
Постављено: 18.12.2015.
        Поштовани грађани,

        обавешатавамо вас да ће се од 1. јануара 2016. године, захтеви за локацијске услове, захтеви којима се одобрава изградња објеката и  захтеви за издавање употребне дозволе подносити искључиво електронским путем, што значи да се на писарници Oпштинске управе општине Велика Плана такви захтеви више неће подносити.  Такође, у случају предаје писаног захтева путем поште, такав захтев ће бити одбачен као неуредно поднет.
            Размена података између подносиоца захтева (инвеститора), имаоца јавних овлашћења и надлежног органа, такође ће се одвијати електронским путем.
       Подношење захтева и поднесака у наведеним поступцима врши ће се преко централног информационог система који ће бити базиран у Агенцији за привредне регистре, где ће се чувати сви документи и водити централна евиденција.
          За подношење захтева и поднесака инвеститор или лице које у његово име подноси захтев треба да поседује сертификат о електронском потпису.
           Захтеви за издавање ''квалификованог електронског сертификата'' подносе се преко ''сертификационих тела'' при Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Пошти или Привредној комори Србије или другим овлашћеним организацијама.
            Приступање софтверу-програмском пакету за електронско издавање аката у поступцима којима се одобрава изградња објеката вршиће се преко интернет презентације општине Велика Плана или Агенције за привредне регистре (АПР) о чему ћемо вас благовремено обавестити.