Актуелно
Одлука о избору програма удружења и невладиних организација која се средствима из буџета Општине Велика Плана реализују у периоду јул - децембар 2020. године
Постављено: 10.08.2020.

           На основу  члана 9. став 6. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима и невладиним организацијама за реализовање програма од јавног интереса („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 10/2019, 8/2020),
          Председник  Општине Велика Плана, доноси

 

ОДЛУКУ

о избору програма удружења и невладиних организација која се средствима из буџета Општине Велика Плана реализују  у периоду  јули-децембар 2020. године
 
I
          1.Средства за реализацију програма, које ће удружења и невладине организациоје реализовати у периоду јули-децембар 2020. године, у износу од  5.739.012,15 динара обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Велика Плана  за 2020.годину („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број:  40/2019 и 20/2020 ), и то у оквиру Раздела 5: Општинска управа, Програмска класификација: 0 602, Програм 15-Локална самоуправа, 0602-0001-Програмска активност 0001-(ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 133-Остале опште услуге, Апропријација 53, Економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама.
 
           Средства у наведеном износу користиће се за реализовање изабраних програма, према табели која следи:
 

Р.
БР.
НАЗИВ УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОЈЕКТА БРОЈ БОДОВА
 
ИЗНОС
ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА
 
1.
 
УДРУЖЕЊЕ „СРНА  КРЊЕВО“
КРЊЕВО
1. „ОЧУВАЊЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  КРЊЕВА“
суфинансирање
250 600.000  
2.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА ГОВЕДА СИМЕНТАЛСКЕ  РАСЕ
„ВЕЛИКА  ПЛАНА“
-ВЕЛИКА  ПЛАНА
1. „ИЗЛОЖБА КРАВА
ВЕЛИКА ПЛАНА И ДОЊА ЛИВАДИЦА“
суфинансирање
249 595.000  
3. УДРУЖЕЊЕ  ПЧЕЛАРА
„РАДИЛИЦА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„НАБАВКА  КОШНИЦА   И ЛЕКОВА ЗА ПЧЕЛЕ“
финансирање
248
 
 
500.000
 
 
 
4.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ  ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТИЊА  „МРВИЦА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„СТЕРИЛИЗАЦИЈА УЛИЧНИХ ПАСА И ИЗРАДА КУЋИЦА ЗА ПСЕ У ПРИХВАТИЛИШТУ“
финансирање
244 399.400  
5.
 
 
 
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ МОТОЦИКЛИСТА
„СЛОБОДНИ ТОЧКОВИ-
FREE  WHEELS”
ВЕЛИКА  ПЛАНА
 
1.„ПРОМОВИСАЊЕ МОТОЦИКЛИЗМА ЛОКАЛНОГ МОТО КЛУБА СОБОДНИ ТОЧКОВИ-FREE WHEELS НА МОТО СКУПУ“
суфинансирање
243
 
 
320.000
 
 
 
 
6. ОДРЕД  ИЗВИЂАЧА
„10.ОКТОБАР“
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИЗВИЂАЧКОГ ПРОГРАМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“
суфинансирање
244 309.584,15  
7.
 
 
УДРУЖЕЊЕ  ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТИЊА  „МРВИЦА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
2."ПСЕЋА СРЕЋА ЈЕ БИТИ ЗБРИНУТ  У ПРИХВАТИЛИШТУ
ЗА  НАПУШТЕНЕ  ЖИВОТИЊЕ"
суфинансирање
 
243
 
300.600
 
 
 
 
8.
 
 
ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО
ДРУШТВО ВЕЛИКА  ПЛАНА
 
 
1. „ БРИГА О СТАНОВНИШТВУ У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА“
суфинансирање
 
 
242
 
 
180.000
 
 
9. УДРУЖЕЊЕ  ГРАЂАНА
„СВЕТ  РЕЧИ“
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„ЗАЈЕДНО ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА!“
суфинансирање
 
241
 
170.000
 
10.
 
УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА АМПУТАЦИЈАМА
ВЕЛИКА  ПЛАНА
1.„УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ОСОБА СА АМПУТИРАНИМ
ЕКСТРЕМИТЕТИМА“
финансирање
 
240
 
157.445
 
11. УДРУЖЕЊЕ  РОМА
ВЕЛИКА   ПЛАНА
 
 
 
1.„БРИГА О ЗАЈЕДНИЦИ-КУПОВИНА ШКОЛСКОГ ПРИБОРА“
финансирање
240
 
154.000
 
 
12.
 
 
УДРУЖЕЊЕ  ПЧЕЛАРА
„РАДИЛИЦА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
2. „НАБАВКА РОЈЕВА НА РАМОВИМА“
суфинансирање
240 150.000  
 
13.
 
УДРУЖЕЊЕ САМОСТАЛНИХ ПРИВРЕДНИКА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
1. „ИНФОРМИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА“
финансирање
233 125.000  
14.
 
 
 
ОДРЕД  ИЗВИЂАЧА
„15.МАЈ“
ВЕЛИКА  ПЛАНА
1. „15.БРЂАНСКА ПАСУЉИЈАДА“
финансирање
233 115.040  
 
15.
 
УДРУЖЕЊЕ ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ 1912-1918.
МИЛОШЕВАЦ
1. „ОБИЛАЗАК ЗНАЧАЈНИХ ИСТОРИЈСКИХ МЕСТА“
суфинансирање
232 105.000  
16.
 
 
УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА РАТОВА ОД 1990.ГОДИНЕ ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1.„ОБИЛАЗАК БОРАЦА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА,УПОЗНАВАЊЕ СА ЊИХОВИМ ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО -ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ“
суфинансирање
231 100.000
 
 
17.
 
 
УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ДВОТОЧКАША –МИЛОШЕВАЦ  
1.„МИЛОШЕВАЧКО ЛЕТО 2020.“
суфинансирање
231
 
100.000  
18.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ  СЛОУ  ФУД   МРЕЖА МЛАДИХ
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1. „ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ХРАНЕ“
финансирање
230
 
100.000  
19. КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА МИЛОШЕВАЦ 1.ОБИЛАЗАК СТАРИХ И НЕПОКРЕТНИХ ЛИЦА
суфинансирање
230 100.000  
 
 
20.
УДРУЖЕЊЕ  ЗА ТЕРАПИЈУ ЈАХАЊЕМ И ТЕРАПИЈУ ПОМОЋУ КОЊА  „ХИПОЦЕНТАР ПЛАНА“ ВЕЛИКА ПЛАНА 1.„ХИПОТЕРАПИЈА-НЕУРОФИЗИОТЕРАПИЈСКА МЕТОДА СА КОЊЕМ И НА КОЊУ“
суфинансирање
230 100.000  
21. ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
„ПОМОРАВЉЕ  ПЛАНА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1. „КУПОВИНА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ“
суфинансирање
230 90.000  
22. ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ЛАНЕ“
ВЕЛИКА  ПЛАНА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1. „КУПОВИНА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ“
суфинансирање
229 80.000    
23. ЕКОЛОШКО ДРУШТВО ВЕЛИКА ПЛАНА- ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „ОЧУВАЊЕ ЕКО СИСТЕМА НЕДОЗВОЉАВАЊЕМ НАГЛОГ УНИШТЕЊА ЛЕКОВИТОГ, САМОНИКЛОГ БИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА“
суфинансирање
228 60.000    
24.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ „КРАЉЕВИНА СРБИЈА ВЕЛИКА  ПЛАНА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1.  „БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ  И ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА“
финансирање
228 60.000    
25. ЛОВАЧКО  УДРУЖЕЊЕ
„ВОЖД -ЛОВ“ РАКИНАЦ
1. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ГАЈЕНИХ ВРСТА
суфинансирање
228 60.000    
 
 
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА  ПЛАНА
2.„ПОКРЕТ ТРЕЋЕГ ДОБА“-XIII ОЛИМПИЈАДА  СПОРТА,
ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ”  ВРЊАЧКА БАЊА
финансирање
228
 
 
55.000
 
   
26.
 
 
УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА
НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ
РАТА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„ОБИЛАЗАК БОРАЦА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА,УПОЗНАВАЊЕ СА ЊИХОВИМ ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО –ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ”
суфинансирање
227 50.000    
27.
 
УГ  РЕКРЕАТИВАЦА „НА МОРАВИ“
ВЕЛИКА ПЛАНА
1. „РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ  ДЕЦЕ“
суфинансирање
227 50.000    
28.
 
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА СРБ 260 “МОРАВА” ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ  ТАКМИЧЕЊА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА ПРЕДВИЂЕНЕ ТАКМИЧАРСКИМ ПРАВИЛНИКОМ У ОКВИРУ УДРУЖЕЊА“
финансирање
225 50.000    
29. РАДИО КЛУБ „МИЛОШЕВАЦ“ YU1ARM МИЛОШЕВАЦ 1.АРГ-АМАТЕРСКО РАДИО ГОНИОМЕТРИСАЊЕ-МЛАДИ У ПРИРОДИ“
суфинансирање
224 40.000    
 
30.
ОМЛАДИНСКИ  САВЕТ
ОПШТИНЕ  ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА  ПЛАНА
1.„ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПРОБОЈА СОЛУНСКОГ ФРОНТА“
суфинансирање
220 35.200    
 
31.
 
ОМЛАДИНСКИ  САВЕТ
ОПШТИНЕ  ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА  ПЛАНА
 
2.„ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПРИМИРЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ“
суфинансирање
220 35.200    
 
32.
 
 
ОДРЕД  ИЗВИЂАЧА
„15.МАЈ“
ВЕЛИКА  ПЛАНА
2. „ИЗВИЂАЧИ  ПЕВАЧИ  2020.“
финансирање
215 35.000    
 
33.
 
УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА АМПУТАЦИЈАМА
ВЕЛИКА  ПЛАНА
 
2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ “МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА  ИНВАЛИДА”
финансирање
 
210
 
31.489
   
 
34.
 
УДРУЖЕЊЕ  ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ  ВИСОКОЛЕТАЧА “ЛЕТАЧ 77”            СТАРО СЕЛО” 1. „ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2020.”
суфинансирање
200 30.000    
35.
 
САВЕЗ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА   ВЕЛИКА ПЛАНА 1.„ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2020.“
суфинансирање
200 30.000    
 
 
36.
УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА 37 „ТЕКИР“-ВЕЛИКА ПЛАНА 1.„ПРЕВЕНТИВНА ВАКЦИНАЦИЈА ГОЛУБОВА“
финансирање
200 30.000    
37. УДРУЖЕЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПЕНЗИОНЕРА ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „УЧЕШЋЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПЕНЗИОНЕРА  ВЕЛИКЕ  ПЛАНЕ У АКТИВНОСТИМА  ПОВОДОМ 135.ГОДИШЊИЦЕ  ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ“
суфинансирање
200 30.000    
38.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА “ТЕКИР”                ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „СРПСКИ ВИСОКОЛЕТАЧ ГОЛУБ СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ“
финансирање
200 30.000    
39.
 
 
 
ОПШТИНСКИ САВЕЗ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „СРПСКИ  ВИСОКОЛЕТАЧ-НАБАВКА ХРАНЕ“
суфинансирање
200 30.000    
40.
 
 
ОПШТИНСКИ САВЕЗ ГОЛУБАРА “ВИСОКОЛЕТАЧ” ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ  2020.  ГОДИНЕ“
суфинансирање
200 30.000    
41.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА “БАРАК” ВЕЛИКО  ОРАШЈЕ 1.”РАЗВОЈ ГОЛУБАРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ”
суфинансирање
200 30.000    
42.
 
 
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА  ПЛАНА
1. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У ШАХУ "ДУШАН АЛЕКСИЋ"
финансирање
150 26.054    
43.
 
 
 
КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА
МИЛОШЕВАЦ
 
2.  „ДЕЧЈА РАДОСТ”
суфинансирање
100
 
 
20.000
 
   
44. ОБРАЗОВНО-КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР  РЕСТАРТ
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„COOL-ТУРА
суфинансирање
100 20.000    
45.
 
УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА "БАГРЕМАЦ" МАРКОВАЦ 1. „ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЧЕЛА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ЛЕКОВА НА БАЗИ ОРГАНСКИХ КИСЕЛИНА И ЕТЕРИЧНИХ УЉА БИЉАКА“
суфинансирање
100 20.000    
 
 
УКУПНО:     5.739.012,15    


2. Средства у износу од 438.000,00  динара  обезбеђена су  Одлуком о буџету  Општине Велика Плана за  2020.годину, и то у оквиру Раздела  5: Општинска управа, Програмска класификација: 0 901, Програм 11: Социјална и дечја заштита, 0901-0003 - Програмска активност 003- (ПА 0003) – Дневне услуге у заједници, Функција 090- Социјална заштита некласификована на другом месту, Апропријација  134, Економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, а користиће се за реализацију изабраних програма према табели, која следи :

СОЦИО-ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

РЕДНИ
  БРОЈ
НАЗИВ УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОЈЕКТА БРОЈ БОДОВА
 
 
       ИЗНОС
ОДОБРЕНИХСРЕДСТАВА
 
1.
ОПШТИНСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА
СЛЕПИХ  И  СЛАБОВИДИХ
ВЕЛИКА  ПЛАНА
1.„СЕКЦИЈСКИ  РАД СЛЕПИХ И ГЛУВИХ ЛИЦА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА, ИСТОРИЈЕ И РАДИОНИЧАРСКЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА ШАХА“
 
ФИНАНСИРАЊЕ
246
 
388.000
 
 
 
 
2. ОПШТИНСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА
СЛЕПИХ  И  СЛАБОВИДИХ
ВЕЛИКА  ПЛАНА
 
2. „ТРИНАЕСТИ МЕМОРИЈАЛНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА "ЗОРАН САВЕЉИЋ"
 
ФИНАНСИРАЊЕ
 
 
227
 
 
 
 
 
50.000
 
  УКУПНО:                            438.000


         Oдлука је донета уз уважавање Листе вредновања и рангирања  пријављених програма у 2020. години, број: сл./ 2020-III -05 од 28.07.2020. године.
         Са свим наведеним удружењима, невладиним организацијама, као носиоцима изабраних програма закључује се уговор о суфинансирању/финансирању, којим се уређују  међусобна права и обавезe.
         Ову  Одлуку објавити на званичној интернет страници и на порталу е-Управе.
 
 Број :  011- 40/2020-II
У Великој Плани,   06.08.2020.године
 
 
                                                                                                                                                             ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
 
                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК
 
                                                                                                                                                                           Игор Матковић