Актуелно
Одлука о радном времену угоститељских објекта у општини Велика Плана
Постављено: 14.07.2020.
На основу члана 25. Одлуке о пословном радном времену одређених организација и радњи на територији општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка''', број 13/06 – пречишћен текст, 6/17 и 20/20) и члана  40. Статута општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 10/19),
 
Председник општине Велика Плана доноси
 
 
О Д Л У К У
 
I
 
Ради спрeчавања опасности  од погоршања  епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу COVID -19, утврђује се следећи распоред радног времена угоститељских објеката и самосталних угоститељских радњи на територији општине Велика Плана.
 
II
 
Угоститељски објекти и самосталне угоститељске радње могу радити радним данима  у периоду од  06 до 23 сата, а у дане викенда (петком и суботом)  у периоду од 06 до 24 сата, уз максимално поштовање свих мера заштите прописаних од стране надлежних органа.
Угоститељски објекти типа бара у којима се пружају услуге пића, хране и услуге забаве (ноћни бар, диско бар, дансинг бар, кабаре бар и сл.), могу радити у периоду од 21 до 01  сата после поноћи,  уз максимално поштовање свих мера заштите прописаних од стране надлежних органа.
 
III
 
Радно време угоститељских објeката наведених у члану 2. ове одлуке трајаће до тренутка отклањања опасности од погоршања епидемиолошке ситуације  на територији  општине Велика Плана.
O престанку важења  одредби  дефинисаних у тачки  II ове одлуке, одлучиће се посебним актом.
 
IV
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 13. јула 2020. године.
 
 
Број:011-36/2020-II
У Великој Плани, 13.07.2020. године
 
 
 
 
 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК
 
                                                                                                                        Игор Матковић