Актуелно
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС ДЕЦЕ
Постављено: 17.03.2021.
На основу чл. 4.- 6.Правилника о условима за упис, боравак и испис деце из Предшколске установе ''Дечје царство'' Велика Плана (дел.бр.1764/18), директор Предшколске установе ''Дечје царство'' доноси
 
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС ДЕЦЕ
 
 
I Расписује се конкурс за упис деце у Предшколску установу ''Дечје царство'' Велика Плана.
 
            II Пријем захтева траје у периоду од 01. до 30. априла 2021.године.
 
Родитељи могу да пријаве дете за упис преко е – портала www.euprava.gov.rs
 
Родитељи који немају могућност пријаве преко е- портала,  могу да пријаве дете у секретаријату централног објекта ПУ „ Дечје царство“ у наведеном периоду, радним данима од 08:00 часова до 13:00 часова.
Основна документа ( Извод из МКР за дете, изводи из МКР претходно рођене деце,  доказ о радном статусу родитеља ) Установа ће прибавити преко е- портала.
 
Уз пријаву се могу приложити додатна документа(Решења Центра за социјални рад, потврде о хранитељству,додатна медицинска  документација, документација о самохраним родитељима....) која се могу  послати путем e mail адресе srna.rajic@vrticplana.rs , а ближе информације се могу добити  путем телефона: 026/514-104 и 065/25-14-403.
 
Одлука  ће  бити објављена на сајту ПУ „Дечје царство“- www.vrticplana.rs и на сајту општине Велика Плана -www.velikaplana.rs .
 
            III Примају се захтеви за упис деце у целодневни боравак, за формирање нових група за наредну радну годину, за децу рођену у периоду од 01.марта 2020. до 28.фебруара 2021. године.
            Примају се захтеви за упис деце у обавезни припремни предшколски програм, за формирање нових група за наредну радну годину, за децу рођену у периоду од 01.марта 2015. до 29.фебруара 2016. године.
Пријем захтева за упис деце у целодневни и полудневни боравак за већ формиране групе, врши се током целе године, а упис је могућ уколико постоје слободна места у групама.
По протеку рока за пријем захтева, упис је могућ уколико постоје слободна места у групама.
 
IV Конкурсна комисија објављује листе примљене деце на огласној табли установе,као и на сајту ПУ „Дечје царство“- www.vrticplana.rs  и писмено обавештава родитеље примљене деце најкасније до 31.маја 2021.године.
 
 
 
                                                                                                                                           Директор  
                                                                                                                                   Марија Старчевић