Актуелно
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА
Постављено: 14.10.2021.
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ВЕЛИКА ПЛАНА» број 17/2006), Председник општине ВЕЛИКА ПЛАНА је дана ______________ године, донео
 
ОДЛУКУ
 
 • РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 
 • ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 • расписује
 
ОГЛАС
 
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
 
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
I
 
- Предмет јавног надметања -
 
 1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга у општини ВЕЛИКА ПЛАНА у следећим катастарским општинама:
 
КО Број јединице Површина (ха) Почетна цена Депозит Период Степен
  јавног   (дин/ха) (дин) 50% закупа заштите
  надметања          
Велика 1 0,3070 8.956,64 1.374,85 15  
Плана 1            
Велика 2 0,1038 10.327,07 535,97 15  
Плана 1            
Велика 3 0,1728 3.097,86 267,65 15  
Плана 1            
Велика 4 4,4401 10.226,45 22.703,24 15  
Плана 2            
Велика 5 2,6936 8.920,43 12.014,03 15  
Плана 2            
Велика 6 9,2692 8.119,87 37.632,33 15  
Плана 2            
Велика 7 8,6547 10.327,07 44.688,85 15  
Плана 2            
Велика 8 8,6811 9.786,30 42.477,90 15  
Плана 2            
Велика 9 0,1049 10.327,07 541,65 15  
Плана 2            
Велико 10 2,6118 9.560,94 12.485,63 15  
Орашје            
Велико 11 7,0722 8.695,71 30.748,92 15  
Орашје            
Велико 12 0,9315 8.572,13 3.992,47 15  
Орашје            

 
Штампано из система Инзем: 11.10.2021 13:27:01                                                                                                                                               1

Велико 13 0,2470 9.438,30 1.165,63 15  
Орашје            
Велико 14 0,0389 8.170,69 158,92 15  
Орашје            
Велико 15 1,1482 10.327,07 5.928,77 15  
Орашје            
Велико 16 1,9421 10.327,07 10.028,10 15  
Орашје            
Крњево 17 11,1707 7.723,04 43.135,89 15  
Крњево 18 6,1622 7.320,36 22.554,76 15  
Крњево 19 6,9549 7.375,60 25.648,29 15  
Крњево 20 3,5417 8.101,13 14.345,89 15  
Крњево 21 7,9071 7.873,27 31.127,36 15  
Крњево 22 8,0433 7.567,17 30.432,51 15  
Крњево 23 0,6879 9.191,95 3.161,57 15  
Крњево 24 0,1367 7.149,31 488,65 15  
Крњево 25 0,0254 7.149,21 90,80 15  
Крњево 26 0,1232 7.149,27 440,40 15  
Лозовик 29 0,5055 10.327,06 2.610,17 15  
Лозовик 30 0,0151 11.348,34 85,68 15  
Лозовик 31 0,0109 8.526,61 46,47 15  
Лозовик 32 0,0399 8.966,67 178,89 15  
Лозовик 33 0,0123 8.527,64 52,45 15  
Лозовик 34 0,0200 8.170,50 81,71 15  
Лозовик 35 0,1628 8.170,64 665,09 15  
Лозовик 36 0,0106 7.149,06 37,89 15  
Лозовик 37 0,0114 7.149,12 40,75 15  
Лозовик 38 0,0079 7.149,37 28,24 15  
Лозовик 39 0,0420 9.191,90 193,03 15  
Марковац 41 3,1640 9.663,47 15.287,61 15  
Марковац 42 8,7624 8.974,32 39.318,27 15  
Марковац 43 8,3050 8.569,82 35.586,17 15  
Марковац 44 2,7232 8.942,17 12.175,66 15  
Марковац 45 0,3898 10.327,07 2.012,75 15  
Марковац 46 0,0263 10.327,00 135,80 15  
Марковац 47 0,4240 6.709,22 1.422,35 15  
Марковац 48 0,0425 9.192,00 195,33 15  
Марковац 49 0,3722 9.191,94 1.710,62 15  
Марковац 50 0,1260 9.191,98 579,09 15  
Марковац 51 0,0649 9.191,99 298,28 15  
Марковац 52 0,4811 10.327,06 2.484,18 15  
Милошевац 53 23,8400 8.841,23 105.387,42 15  
Милошевац 55 6,9671 8.756,23 30.502,78 15  
Милошевац 56 0,5661 8.735,31 2.472,53 15  
Милошевац 57 0,7818 8.746,21 3.418,89 15  
Милошевац 58 0,9974 7.788,87 3.884,31 15  
Милошевац 59 0,0249 8.170,68 101,72 15  
Милошевац 60 0,0122 7.149,18 43,61 15  
Радовање 61 13,2872 6.247,56 41.506,31 15  
 

 
Штампано из система Инзем: 11.10.2021 13:27:01                                                                                                                                               2

Радовање 62 0,1976 7.149,29 706,35 15  
Радовање 63 0,5770 9.022,91 2.603,11 15  
Ракинац 64 6,6566 6.461,86 21.507,03 15  
Ракинац 65 8,3714 8.104,83 33.924,40 15  
Ракинац 66 6,9627 7.763,51 27.027,49 15  
Ракинац 67 8,8662 8.208,23 36.387,91 15  
Ракинац 68 6,5926 7.638,38 25.178,39 15  
Ракинац 69 0,6982 4.775,47 1.667,11 15  
Ракинац 70 1,0118 7.149,29 3.616,83 15  
Ракинац 71 5,1455 7.149,29 18.393,34 15  
Старо Село 72 4,1364 7.324,98 15.149,51 15  
Старо Село 73 7,1645 7.962,20 28.522,58 15  
Старо Село 74 8,6807 7.680,23 33.334,90 15  
Старо Село 75 4,4787 9.055,49 20.278,42 15  
Старо Село 76 3,3654 5.344,98 8.994,00 15  
Старо Село 77 0,1612 9.248,82 745,46 15  
Старо Село 78 0,0900 10.327,11 464,72 15  
Старо Село 79 2,0372 7.149,29 7.282,27 15  
Старо Село 80 0,1868 10.327,09 964,55 15  
Старо Село 81 0,5078 8.170,62 2.074,52 15  
Трновче 82 0,7191 8.583,65 3.086,25 15  
Трновче 83 0,9263 8.545,40 3.957,80 15  
Трновче 84 0,2600 9.191,96 1.194,95 15  
Трновче 85 0,0426 9.192,02 195,79 15  
Трновче 86 0,2695 8.170,61 1.100,99 15  
Трновче 87 1,5830 9.191,95 7.275,43 15  
Ново Село 88 6,0806 8.934,26 27.162,82 15  
1            
Ново Село 89 1,1918 9.191,95 5.477,48 15  
2            
Укупно   252,3297        
 
 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама
 
 • списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ВЕЛИКА ПЛАНА, у канцеларији бр 5 сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
 
Контакт особа Ненад Недељковић, тел. 026/514-308 и 062/80-80-866.
 
 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 
 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се
 
извршити:

 
Штампано из система Инзем: 11.10.2021 13:27:01                                                                                                                                               3

КО Дана Од (часова)
Крњево 25.10.2021 10:00
Лозовик 25.10.2021 10:00
Марковац 25.10.2021 10:00
Милошевац 25.10.2021 10:00
Ново Село 1 25.10.2021 10:00
Ново Село 2 25.10.2021 10:00
Радовање 25.10.2021 10:00
Ракинац 25.10.2021 10:00
Старо Село 25.10.2021 10:00
Трновче 25.10.2021 10:00
Велика Плана 1 25.10.2021 10:00
Велика Плана 2 25.10.2021 10:00
Велико Орашје 25.10.2021 10:00
 
 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 
 1. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта
 
 • државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 
 1. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
  1. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 2. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
 
II
 
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
 
 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
 
 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 
-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко
 
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу; -за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно
лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три

 
Штампано из система Инзем: 11.10.2021 13:27:01                                                                                                                                               4

године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .
 
 1. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту:
Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
 
 1. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.
 
 
 1. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе ВЕЛИКА ПЛАНА број: 840-1087804-87, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
 
 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. Ако најповољнији понуђач одустане, најповољнијим понуђачем сматра се л