Актуелно
Општини Велика Плана одбрена средства на конкурсу Министарства привреде на име активности на извођењу радова на саобраћајници у индустријској зони у Великој Плани
Постављено: 04.01.2016.
Општини Велика Плана су на конкурсу Министарства привреде Републике Србије одобрена средства у износу од 3.955.900,66 динара на име учешћа у реализацији радова на изградњи саобраћајнице у индустријској зони у Великој Плани.У складу са Главним пројектом изградње улица у радној зони "Бабина вода" у Великој Плани,и издатој грађевинској дозволи, радови се изводе на изградњи Улице 2 од стационаже ст + 111,10 до 0 + 395,23 која садржи саобраћајнице са ивичњацима и банкином без паркинга и тротоара којим се омогућава несметан и безбедан саобраћај у индустријској зони.