Актуелно
Општини Велика Плана одобрена средства у износу од 10 милиона динара из средстава текуће буџетске резерве
Постављено: 04.01.2016.
Општини Велика Плана су одобрена средства у износу од 10 милиона динара из средстава текуће буџетске резерве републичког буџета, од стране Министарства финансија Републике Србије.Како општина Велика Плана спада у ред локалних самоуправа чије је пословање одговорно у смислу рационалног трошења буџетских средстава и редовног измиравања обавеза према свим повериоцима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, општини су одобрена наведена средства која су Министарству финансија одобрена на име учешћа Републике у извршавању обавеза буџета локалне власти.