Актуелно
Општини Велика Плана одобрена средства за израду програма комасације и студије наводњавања
Постављено: 04.01.2016.
Општини Велика Плана су од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Управе за пољопривредно земљиште одобрена средства на име суфинансирања израде програма комасације за катастарске општине: Ракинац, Радовање и Марковац-Ново Село, у износу од 1.404.000 динара и на име суфинансирања израде Студије могућности наводњавања на територији општине Велика Плана у износу од 2.500.000 динара. Израда ових програма и студија су стратешки важна за општину Велика Плана и представљају предуслов за даљи развитак пољопривреде на подручју општине Велика Плана.