Актуелно
Отпочели радови на улепшавању града
Постављено: 17.11.2021.
 Јавно комунално предузеће "Милош Митровић" из Велике Плане отпочело је извођење радова на реконструкцији тротоара у улици Милоша Великог у Великој Плани, ближе означеног као кп.бр. 1076/2,6645 и 2948 све у КО Велика Плана I, што укључује извођење припремних, бетонских и зидарских радова уз десну страну паркинга поред гробља и припремних, бетонских и зидарских радова који се изводе на левој страни на пешачком саобраћајау преко пута гробља.
Извођење ових радова условљено је потребом унапређења и очувања употребне вредности наведених површина јавне намене, обзиром да је иста дотрајала и претежним делом оштећена, што за последицу има угрожавање безбедности пешака који у великом броју користе ову јавну површину за кретање.
Наведени радови биће завршени до средине јануара.