Актуелно
Позив угоститељима за евидентирање у систем еТуриста
Постављено: 12.10.2020.
Законом о угоститељству (''Сл. гласник РС'', број 17/2019) прописано је да су градови и општине (Јединице локалне самоуправе) у обавези да на прописан начин воде евиденције о угоститељским објектима и угоститељима који угоститељске услуге смештаја пружају у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај, као и категорисаним објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоског туристичког домаћинства.
Наведене податке су све општине и градови у обавези да уносе у Централни информациони систем у угоститељству и туризму (еТуриста) који се по Правилнику, којим се ова област ближе уређује, примењује од 1. октобра 2020. године.
На тај начин угоститељи ће искључиво и једино моћи путем Централног информационог система (еТуриста) пријављивати домаће и стране туристе, као и учествовати у реализацији ваучера за одмор у Републици Србији.
 
ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ РАДИ ЕВИДЕНТИРАЊА И УНОШЕЊА У СИСТЕМ (еТуриста).
Информације на тел. 026 514 211 и 064 1317061, Горан Марјановић.