Актуелно
Позив за достављање понуда банкама за достављање понуде за кредитно задуживање општине Велика Плана
Постављено: 06.09.2018.
            Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
    ОПШТИНСКА УПРАВА
          Број: 02-235/2018-III
          05.09.2018. године
          ВЕЛИКА ПЛАНА
 
                                                                                                                                              
                                                                                            
 
            ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда.
 
            Позивамо вас да Комисији за спровођење поступка прикупљања понуда за кредитно задужење општине Велика Плана најкасније до уторка 18. септембра 2018. године доставите  понуде за давање кредита за финансирање капиталних инвестиција на територији општине Велика Плана (25.000.000,00 динара за изградњу путне инфраструктуре на територији општине Велика Плана, 17.000.000,00 динара за радове на пијаци у Великој Плани, 20.000.000,00 динара за набавку грађевинске машине за ЈКП „Милош Митровић“ из Велике Пплане и 13.000.000,00 динара за израду пројектне документације за учешће општине на конкурсима), са следећим карактеристикама:
 
            ИЗНОС КРЕДИТА: 75 .000.000,00 динара
            ПЕРИОД ОТПЛАТЕ: 10 година
            ГРЕЈС ПЕРИОД: 2 године
            ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА: меница
 
            Понуде за давање кредита обухватају:
1. понуду кредита у динарима у варијантама са фиксном и варијабилном каматном стопом;
2. понуду кредита у динарима који је индексиран у еврима у варијантама са фиксном и варијабилном каматном стопом.
            Потребно је да каматна стопа буде исказана у номиналном и ефективном износу на годишњем нивоу у процентима.
            Уз сваку од варијаната понуде неопходно је доставити и план отплате кредита.
            Рок важења понуда не може бити краћи од 45 дана од дана достављања понуда.
            Понуде доставити на адресу: Општинска управа општине Велика Плана, улица Милоша Великог број 30, 11320 Велика Плана.
            За додатне информације у вези са овим позивом стојимо вам на располагању сваког радног дана у интервалу од 07,00 до 15,00 часова. Контакт особа је Бобан Илић, телефон 026/514-262.
 
 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
 ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК
 
                                                                                                                             Бобан Илић