Актуелно
Позив за достављање понуда банкама за достављање понуде за кредитно задуживање општине Велика Плана
Постављено: 28.03.2018.
            Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
    ОПШТИНСКА УПРАВА
          Број: 031-64/2018-III
          27.03.2018. године
          ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
______________________________________
                                                                                                                                              
                                                                                                            _____________________
 
           
ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда.
 
            Позивамо вас да Комисији за спровођење поступка прикупљања понуда за кредитно задужење општине Велика Плана најкасније до 16. априла 2018. године доставите  понуде за давање кредита за финансирање капиталних инвестиција на територији општине Велика Плана са следећим карактеристикама:
 
            ИЗНОС КРЕДИТА: 18 .000.000,00 динара
            ПЕРИОД ОТПЛАТЕ: 7 година
            ГРЕЈС ПЕРИОД: 2 године
            ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА: меница
 
            Понуде за давање кредита обухватају:
1. понуду кредита у динарима у варијантама са фиксном и варијабилном каматном стопом;
2. понуду кредита у динарима који је индексиран у еврима у варијантама са фиксном и варијабилном каматном стопом.
            Потребно је да каматна стопа буде исказана у номиналном и ефективном износу на годишњем нивоу у процентима.
            Уз сваку од варијаната понуде неопходно је доставити и план отплате кредита.
            Рок важења понуда не може бити краћи од 45 дана од дана достављања понуда.
            Понуде доставити на адресу: Општинска управа општине Велика Плана, улица Милоша Великог број 30, 11320 Велика Плана или на мејл: privredaler.vplana@gmail.com.
            За додатне информације у вези са овим позивом стојимо вам на располагању сваког радног дана у интервалу од 07,00 до 15,00 часова. Контакт особа је Бобан Илић,  телефон 026/514-262.
 
 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
 ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК
 
                                                                                                                           Бобан Илић