Актуелно
Презентација Студије могућности наводњавања општине Велика Плана и Програма комасације КО Ракинац, Радовање и Ново Село
Постављено: 27.01.2016.
              Општини Велика Плана  одобрена су средства на основу „Конкурса за доделу средстава на територији Републике Србије осим аутономних покрајна  у 2015.години и Одлуке Комисије о одобравању подстицајних/бесповратних средстава за Студијско – истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите, уређења и коришћења пољопривреног земљишта од значаја за јединице локалне самаоуправе.
           Општина Велика Плана је спровела  поступак јавне набавке на основу Закона о јавним набавкама, и   испоштована  процедура и рокови као и  временски интервале за приговоре на спрoведени поступак јавне набавке за израду програма комасације за КО Ракинац, КО Радовање, КО Ново Село и Марковац и израду „Студије могућности наводњавања на територији општине Велика Плана“. Најповољнији понуђач је Институт „Јарослав Черни“из Београда.
           У просторијама општинске управе општине Велика Плана дана 26.01.2016. извршена је презентација студије и програма комасације као и планови за наредни период .
            Наведена стратешка документације је битна за развој пољопривреде у општини Велика Плана јер се стварају  услови за наводњавање односно укрупњавања поседа у наведним катастарским општинама.