Актуелно
УПИС - ПРВИ РАЗРЕД ,ШКОЛСКA 2017/2018
Постављено: 13.03.2017.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ДА ЋЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПОЧЕВ ОД 01. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ ОТПОЧЕТИ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА УПИС НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРВАКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ.

У ПРВИ РАЗРЕД УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.МАРТА 2010. ГОДИНЕ ДО 28. ФЕБРУАРА 2011. ГОДИНЕ, АЛИ ОСИМ ЊИХ У ПРВИ РАЗРЕД МОГУ ДА СЕ УПИШУ И ДЕЦА СА НАВРШЕНИХ ШЕСТ ГОДИНА ЖИВОТА, ПОД УСЛОВОМ ДА ПРОЂУ ПРОВЕРУ СПРЕМНОСТИ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.

УПИС ЈЕ ДОЗВОЉЕН И СТАРИЈОЈ ДЕЦИ ОД СЕДАМ И ПО ГОДИНА, КОЈА ЗБОГ БОЛЕСТИ ИЛИ ДРУГИХ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НИСУ БИЛА НА ВРЕМЕ УПИСАНА.

У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ, ПОЗИВАЈУ СЕ РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ НАВЕДЕНОГ УЗРАСТА ДА ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД, ШКОЛИ НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ.

УЗ ЗАХТЕВ РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ДА ПОДНЕСУ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

  1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ДЕТЕ ( ДОБИЈА СЕ У МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ПО МЕСТУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА );

  2. ПОТВРДУ О МЕСТУ СТАНОВАЊА, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТА ЗА ДЕТЕ ( ДОБИЈА СЕ У ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ );

  3. ЛЕКАРСКУ ПОТВРДУ О ОБАВЉЕНОМ СИСТЕМАТСКОМ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА, ОДНОСНО О ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ( ДОБИЈА СЕ НАДЛЕЖНОЈ СЛУЖБИ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН БАНЕ- ЂОРЂЕВИЋ“ ВЕЛИКА ПЛАНА );

  4. УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ОБАВЕЗНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ ( ДОБИЈА СЕ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ – ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ );

ИЗУЗЕТНО ДЕЦА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА МОГУ ДА СЕ УПИШУ У ШКОЛУ, БЕЗ ДОКАЗА О ПРЕБИВАЛИШТУ РОДИТЕЉА И ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

ЗА СВЕ ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ МОГУ СЕ ОБРАТИТИ СЕКРЕТАРИЈАТИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА.