Актуелно
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - РЕГИСТРАТОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Постављено: 01.09.2017.
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!
 
Обавештавају се власници станова и пословног простора у свим стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Велика Плана да су дужни, у складу са Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“104/2016) да најкасније до 31.12.2017. године формирају стамбене заједнице за своје зграде, односно улазе зграда, као и да изаберу управнике зграда и изврше регистрацију тих стамбених заједница код Регистратора стамбених заједница у згради Општинске управе општине Велика Плана, на другом спрату, канцеларија бр. 50.
Уколико се не поступи у складу са горе наведеним обавештењем, истим законом је прописана казна за сва физичка лица - власнике станова и пословног простора у стамбеним и стамбено-пословним зградама у износу од 5.000,00 до 150.000,00 динара, односно за правна лица – власнике станова и пословног простора у износу од 50.000,00 до 2.000.000,00 динара, као и за стамбену заједницу у целини, у износу од 50.000,00 до 2.000.000,00 динара.
За ближе информације обратити се Регистратору стамбених заједница и Заменику регистратора, у Одсеку за имовинско правне послове Општинске управе општине Велика Плана, канцеларија бр. 50, тел: 026/514 504, мејл: imovinska@velikaplana.rs.
 
РЕГИСТРАТОР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 
                                                                               ________________