Актуелно
ВАЖНО САОПШТЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ВОЋА И ПОВРЋА И ВЛАСНИКА СТОКЕ И ПЧЕЛАРЕ
Постављено: 22.03.2020.
 
 
ВАЖНО САОПШТЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ВОЋА И ПОВРЋА И ВЛАСНИКА СТОКЕ И ПЧЕЛАРЕ
 
У условима проглашене ванредне ситуације и забране кретања у интервалу од 17 до 05 часова, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је издало упутства власницима стоке и пчеларима као и произвођачима воћа и поврћа за добијање дозволе кретања у циљу несметаног обављања делатности.
Упутство за власнике стоке и пчеларе
Сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију.
Интернет адреса  за подношење електронског захтева за одобрење кретања за пољопривредне произвођаче из области сточарства је : http://stocarstvo.registar-uzb.rs/
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је омогућило пољопривредницима да са било ког рачунара или преносивог уређаја поднесу захтев за одобрење кретања. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 20:00 до 05:00 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова од пријема поруке.
У наведеној електронској пријави, неопходно је попунити сва обавезна поља у циљу добијања дозволе за кретање са циљем спровођења послова у сточарству (смештај домаћих животиња, исхрана домаћих животиња, мужа домаћих животиња или лечење домаћих животиња).
Свако лице које буде добило дозволу за рад током забране кретањa биће обавезно да током кретања са собом има и радни налог.
Списак информација које мора да садржи налог:
РАДНИ НАЛОГ мора да садржи следеће информације:
 1. Име и презиме запосленог
 2. Број личне карте
 3. Јмбг
 4. Пребивалиште (место, улица)
 5. Тачну локацију са адресом засада, фарме или пчелињака на коју се запослени упућује
 6. Период, односно време рада
 7. Опис радова
 8. Име предузећа/газдинства у чије име запослени обавља радове
 9. Датум обављања радова (дан/месец/година).
 
   ПОДАЦИ ГАЗДИНСТВА
 
 1. РПГ БРОЈ
 2. ГРАД
 3. МЕСТО
 4. АДРЕСА
 
Детаљније информације можете добити претрагом на интернет сатраницу Министратва: http://www.minpolj.gov.rs.
Упутство за произвођаче воћа и поврћа
У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, током периода забране кретања (17:00-05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског захтева који је доступан на интернет адреси http://agromere.registar-uzb.rs/, односно на одговарајући број телефона, са приложеног списка, према одсеку односно округу за који се тражи дозвола за кретање.
У наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица, број личне карте и адресу са које ће се кретати у периоду од 17:00 до 05:00 часова, број пољопривредног газдинства (БПГ), локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 17:00 до 05:00 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.
Списак телефона на које се може поднети пријава:
Окрузи: Град Београд, Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Поморавски, Нишавски, Јабланички, Пчињски, Топлички и Пиротски – контакт телефон 064/88-18-486.
Свако лице које буде добило дозволу за рад током забране кретањa биће обавезно да током кретања са собом има и радни налог.
Списак информација које мора да садржи налог 
РАДНИ НАЛОГ мора да садржи следеће информације:
 1. Име и презиме запосленог
 2. Број личне карте
 3. Јмбг
 4. Пребивалиште (место, улица)
 5. Тачну локацију са адресом засада, фарме или пчелињака на коју се запослени упућује
 6. Период, односно време рада
 7. Опис радова
 8. Име предузећа/газдинства у чије име запослени обавља радове
 9. Датум обављања радова (дан/месец/година).
 
   ПОДАЦИ ГАЗДИНСТВА
 
 1. РПГ БРОЈ
 2. ГРАД
 3. МЕСТО
 4. АДРЕСА
 
Детаљније информације можете добити претрагом на интернет страници Министратва: http://www.minpolj.gov.rs.