Актуелно
Зимска школа 2019
Постављено: 25.03.2019.
ВЕЛИКА ПЛАНА
Среда  27.03.2019.г
Центар за културу Масука
10:00 – 10:15
Поздравна реч председника општине Велика Плана Игора Матковића и директора ПССС „Смедерево“ Горана Павловића
10:15 – 10:40
Селекција говеда
Др. Радивоје Ђурђевић
10:40– 11:05
Најчешћи проблеми у репродукцији говеда
Др.вет.мед.спец. Слободан Петровић
11:05 – 11:30
Резистентност корова на хербициде и антирез.стратегија
Ред.проф.Др. Сава Врбничанин Пољ. Факултет Земун
11:30– 11:55
Предлог сортимента сунцокрета
Дипл.инж. Дејан Милосављевић
Институт за ратарство и повртарство Нови Сад
11:55 – 12:20
Предлог сортимента кукуруза
дипл.инж. Ненад Лазаревић
Институт за кукуруз Земун Поље
12:20 – 12:45
Производња лешника у Србији
Дипл.инж. воћ. Саша Миловић, Агрисер доо
12:45 - 13:10
Нова болест лубенице
дипл.инж. Жаклина Младеновић
13:10 - 13:35
ПАУЗА
13:35 - 14:00
Задруге у пољопривреди
Дипл.инж. Драгомир Радић
14:00- 14:25
1.Диверзификација прихода на пољ.газд. и 2.прерада
дипл.инж. Зоран Недељковић
14:25 - 15:00
1.Виноградарски регистар,
2.Резидба винове лозе
Дипл.инж. Горан Ђорђевић
15:00 - 15:20
Унапређење произв.млека и меса
Дипл.инж. Радиша Петровић