Привреда
Институционални грантови за организације цивилног друштва
Постављено: 04.03.2016.
Позив за доделу институционалних грантова организацијама цивилног друштва
 
  
Шведска медђнародна агенција за развој и сарадњу (СИДА)
 
Регионални центар за животну средину за Централну и Истоцну Европу (РЕЦ)
канцеларија у Србији 
 
800.000 евра кроз два позива од по 400.000 евра
 
 
Максимално 45.000 евра
Додатна подршка за развој капацитета, умрежавање и промовисање дијалога биће на
располагању ОЦД кроз активности Хелп Деск канцеларије.
 
Циљна група: Организације цивилног друштва – ОЦД у Србији  
 
Циљ: Оснажити цивилно друштво да ефикасније, активније и на родно сензитиван начин
партиципира у процесу доношења одлука и креирања политика у области заштите животне
средине, узме активно уцешће у процесу ЕУ интеграција Србије, и активно прати
спроводење политика на локалном, регионалном и националном нивоу. 
 
Компоненте програма:
 
1. Компонента финансијске подршке организацијама цивилног друштва
(Институционални грантови),
2. Хелп деск
 
Аплицирањем за институционални грант такоде аплицирате за уцешће у активностима Хелп
Деск-а, што вам пружа могућност да унапредите своја умећа и знања, развијете
капацитете своје организације, боље допрете до јавности и организујете шири форум
организација и других заитересованих страна. У овом Позиву је дато детаљно
објашњење свих услова.
 
Поступак избора: Селекција ће се вршити по следецим фазама и крајњим роковима:
 
 
 
 Крајњи рок за подношење Изјаве о заинтересованости: 14. март 2016.
 Позив организацијама да доставе комплетне апликације: 21. март 2016.
 Крајњи рок за подношење комплетног предлога: 11. април 2016.                
 Састанак за оцену комплетних предлога: април 2016. 
 Конацна одлука донатора: април 2016.
 Састанак добитника грантова: април/мај 2016.
ОЦД треба да утроше расположива средства у периоду од 12 месеци: од маја 2016.до маја 2017. године