Привреда
Јавна расправа на Нацрт Регионалне стратегије руралног развоја за регион Браничево-Подунавље 2016-2020. године
Постављено: 22.07.2016.

Oбавештавамо Вас да је одтворена Јавна расправа на Нацрт Рагионалне стратегије руралног развоја за регион Браничево-Подунавље 2016-2020.
Молимо Вас, да све Ваше коментаре и сугестије за унапређење овог документа доставите до 05.августа на адресу електронске поште: ivana.antonijevic@rra-bp.rs.

Link na kome možete videti nacrt:

http://www.rra-bp.rs/vesti/19072016/Nacrt%204%20RSRR%20%20BP%2018.07..pdf