Привреда
Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ УГОСТИТЕЉСКУ И ТУРИСТИЧКУ ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА
Постављено: 22.12.2021.
Република Србија                                                                                                 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинска управа
општине Велика Плана
Одељење за привреду и
локални економски развој
Број: 332-1/2021-III-04
Датум: 21.12.2021.
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
На основу Одлуке о помоћи привредним субјектима ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 изазване вирусом  SARS-CОV-2 (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 40/2021) и Јавног позива предузетницима и привредним друштвима од 02.12.2021. године, начелник Одељења за привреду и локални економски развој, доноси
 
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ УГОСТИТЕЉСКУ И ТУРИСТИЧКУ ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА РАДИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПОСЛЕДИЦА ОТЕЖАНОГ ПОСЛОВАЊА ПРОУЗРОКОВАНОГ ЕПИДЕМИЈОМ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19
 
 
 
 
  1. Додељују се бесповратна средства из буџета Општине Велика Плана за 2021. годину привредним субјектима који обављају угоститељску и туристичку делатност на територији општине Велика Плана ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 у складу са Одлуком о помоћи привредним субјектима ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 изазване вирусом  SARS-CОV-2 (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 40/2021) и Јавног позива предузетницима и привредним друштвима од 02.12.2021. године, и то следећим привредним субјектима:
 
Ред.број Назив привредног субјекта Адреса Место Матични број Износ бесповратних средстава Број  рачуна
1 Локал 44 Милоша Великог 50/2 Велика Плана 65143674 80,000.00 325-9500500398279-11
2 Парк Светосавска 3 Велика Плана 64525964 80,000.00 325-9500500329634-15
3 Маргус Минист Краља Александра 55 Велика Плана 21323217 100,000.00 325-9500500324514-49
4 Ур Мата МЈ Војводе Мишића 12 Велика Плана 63257001 40,000.00 205-197436-62
5 Печењара Тоза и синови Проте Матеје 18 Велика Плана 65238799 40,000.00 200-3042710101933-94
6 Млинарев дом Oрашки пут ББ Велико Орашје 66031314 40,000.00 330-50001688-93
7 Код Пејче Милоша Великог 136 Велика Плана 65629321 40,000.00 325-9500500442154-15
8 Сесто Сенто Милоша Великог Велика Плана 66018580 40,000.00 325-9500500621530-43
9 Фортуна Травел Николе Пашића 25 Велика Плана 20136251 50,000.00 205-104105-16
10 Хотел Вир Мике Јовановића Велика Плана 07363036 80,000.00 160-432110-54
11 Клуб Д ЈНА ББ Лозовик 52106567 40,000.00 200-2482260201933-80
12 Хема Лозовик Трг Првобораца 1/5 Лозовик 62834226 80,000.00 200-2608460201933-31
13 Тројка Плус М Момира Гајића 23 Велика Плана 64350650 40,000.00 200-2857150101933-13
14 УР БИС Мајора Гавриловића 1 Велика Плана 54824408 40,000.00 160-97846-60
15 Храст 2019 Николе Тесле 7 Доња Ливадица 65417804 40,000.00 200-3100110101933-98
16 Револт 92 Милоша Великог 153 Велика Плана 65730553 40,000.00 205-275262-63
17 Наша Ствар-78 Милоша Великог 177 Велика Плана 64881574 40,000.00 325-9500500374802-20
18 УР Њивче 8.Октобар ББ Марковац 65893274 40,000.00 200-3243780101933-15
19 Нино Плус МБ Мике Јовановића ББ Велика Плана 63019607 40,000.00 160-380818-88
20 Павковић Аутопут ББ/1 Крњево 20811382 80,000.00 205-216112-03
21 Белла П 2013 Аутопут ББ Крњево 20940581 80,000.00 205-196961-32
22 СУР Круна Ин 10.Октобар159 Велика Плана 60779678 100,000.00 205-121403-17
23 УР Т-Унитед Милоша Великог 165 Велика Плана 63342378 40,000.00 325-9500500278111-63
24 УР МЈ Грилл Милоша Великог 177 Велика Плана 65144131 40,000.00 325-9500500398288-81
25 Клуб Бродолом 1 Милоша Великог 160 Велика Плана 65233312 40,000.00 325-9500700043588-90
26 Вертиго - 2 Момира Гајића 15А Велика Плана 63694959 40,000.00 200-2804080102933-38
27 СЗТУР Момент Милоша Великог 259 Велика Плана 56339264 100,000.00 325-9500500196176-70
28 Голд Ланд Милоша Великог 50 Велика Плана 63826626 50,000.00 160-428893-05
29 Лука Виннер Николе Пашића 17 Крњево 63003972 40,000.00 205-183040-85
30 Жар Плана Милоша Великог 152 Велика Плана 63846066 80,000.00 325-9500700189366-32
31 MS Шашавац Осмог октобра бб Марковац 63477044 100,000.00 205-423145-92
32 Тхе Момент Милоша Великог 112 Велика Плана 65226677 80,000.00 200-3040290101933-77
33 ПТП Табако Димитрија Туцовића 26 Велика Плана 20248815 100,000.00 325-9500500189186-88
34 Бранд кафе Николе Пашића бб Велика Плана 61531696 80,000.00 325-9500500198705-49
35 Карађорђева мeхана 2 Милоша Великог 5 Велика Плана 63292222 40,000.00 160-394900-37
36 Маракаме ДЈ Краља Александра 69 Велика Плана 65443805 80,000.00 325-9500500426674-89
37 Балтазар НИ Милоша Великог 147 Велика Плана 64509616 40,000.00 325-9500500299530-20
38 Код Деце Тр Јединствена бб Велика Плана 63632015 40,000.00 325-9500700034331-22
39 Нино стар Краља Петра I 45 Велика Плана 65314754 80,000.00 160-537402-10
40 Центар Оги Милоша Великог бб Велика Плана 62134119 40,000.00 160-305587-62
41 Сур Урошевић Јована Дучић 50 Велика Плана 52106265 80,000.00 200-2482240201933-51
42 Дуга Плус Пионирска 30 Велика Плана 50800920 40,000.00 160-63205-96
43 Фри тиме кафе 28 Октобра 24 Велика Плана 65884879 40,000.00 330-50001566-71
44 Морава плус - Сплав Синђелићева 55 Велика Плана 64030469 100,000.00 160-441707-72
45 Коцкица коцкица Николе Пашића 14 Крњево 63079561 40,000.00 325-9500500404836-31
46 Роштиљ код Ане Милоша Великог 195 Велика Плана 63062812 40,000.00 160-382959-67
47 Место врхунских укуса Карађођева 23 Велика Плана 66049728 40,000.00 200-3290080101933-26
48 Ириш пуб сервантес Трг јединства бб Милошевац 60785481 40,000.00 160-282170-85
49 Фреш 1 Момира Гајића 14 Велика Плана 56410309 40,000.00 200-2530330201933-87
50 Фреш2 Момира Гаијћа 9 Велика Плана 60853657 40,000.00 200-2552510101933-23
51 УР Ракина кафана Љубе Девића 2 Лозовик 63514268 40,000.00 200-2787340101933-08
52 Кашика Стевана Првовенчаног 2 Велика Плана 21691470 40,000.00  
325-9500700187550-48
53 Код Чунка доо Шумадијска 1 Велико Орашје 21701165 40,000.00 200-3337800101933-59
54 Кафе Арена Краља Петра I 128 Ново Село 61613188 40,000.00 160-323089-33
55 УР Ловац ДП Милоша Великог 82 Велика Плана 63394548 40,000.00 325-9500500214010-15
56 УР клуб 90 Светосавска бб Велика Плана 64891588 40,000.00 340-11421408-83
57 Сити кафе  МЗ Милоша Велико 36 Велика Плана 63231711 40,000.00 200-2697830101933-53
58 Деликатес РМ Марковац Други Шумадијски одред 2 Велика Плана 65961253 40,000.00 205-357514-75
59 Вожд 2018 доо Трг Деспота Ђурђа бб Велика Плана 21422363 80,000.00 200-3041600101933-85
60 Казабланка  ТУКР агенција Милоша Великог 112а Велика Плана 52171946 50,000.00 200-2482680201933-10
61 Спарта Клуб Милоша Великог 40 Велика Плана 65751127 40,000.00 340-0000011433761-78
62 Хунтерс Хоусе Милоша Великог 108 Велика Плана 61732730 80,000.00 325-9500500311834-65
63 УР Ена 2011 Други Шумадијски одред Марковац 65516934 40,000.00 160-553896-95
64 УР Нови Моравски рај 10. октобра 226 Велика Плана 65550415 80,000.00 200-3133300101933-63
65 УР Бистро Милоша Великог - Зелена пијаца Велика Плана 61340106 40,000.00 200-2564710201933-80
66 СУР Бифе Сале Николе Пашића 5 Велика Плана 52171997 40,000.00 160-22135-19
67 Цариградски друм Булевар ослобођења 53 Крњево 20490845 40,000.00 205-142505-52
68 УР Кафана Центар Краља Петра Првог ББ Ново Село 65004232 40,000.00 340-11422575-74
69 Слободанка Марјановић пр Други шумадијски одред 2 Марковац 65573571 40,000.00 200-3139610101933-46
70 УР Еврошампион Краља Петра Првог ББ Ново Село 63353531 40,000.00 160-398411-77
71 Паркова тераса УР Светосавска 3 Велика Плана 65632551 40,000.00 205-272928-81
72 Писко скаут 2021 Николе Пашића бб Велика Плана 66198308 40,000.00 160-6000001226586-83
 
 
  1. Исплата средстава из овог решења извршиће се на терет Раздела 5 – Општинска управа, програмска класификација 1502- Развој туризма –Програм 4, Пројекат  1502-4001 Помоћ привредним субјектима из области угоститељства и туризма,  функција 473-Туризам, апропријација 93.1, економска класификација 454-Субвенције приватним предузећима, у износу од 3.870.000,00 динара, Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2021. годину (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 42/2020, 17/2021, 37/2021 и 47/2021).   
  2. Ово Решење доставити Одељењу за финансије ради реализације.
  3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичном сајту Општине Велика Плана.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Скупштина општине  Велика Плана донела је Одлуку  о помоћи привредним субјектима ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 изазване вирусом  SARS-CОV-2 (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 40/2021).
Општинска управа општине Велика Плана-Одељење за привреду и локални економски развој објавило је Јавни позив за доделу субвенција привредним субјектима који обављају угоститељску и туристичку делатност на територији општине Велика Плана ради превазилажења последица отежаног пословања проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19, од 02.12.2021. године, који је објављен на званичној интернет адреси општине Велика Плана www.velikaplana.rs. Рок за достављање пријава је био до 10.12.2021. године.
На јавни позив благовремено је пристигло 72 пријаве. Стручна служба Одељења за привреду и локални економски развој разматрала је пристигле пријаве и утврдила да све пристигле пријаве испуњавају услове из јавног позива.
 
Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
 
                                                                                          
 
                                              НАЧЕЛНИК
 
                                                                                           Миодраг Шкорић