Просвета
УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ПРВИ РАЗРЕД 2016/2017
Постављено: 17.03.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ-УПИС У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ПРВИ РАЗРЕД
 
 
Обавештавају се грађани са територије општине Велика Плана да ће предшколска установа „Дечје царство“ почев од 01. априла до 01. маја 2016. године отпочети активности везане за упис нове генерације деце која треба да похађају припремни предшколски програм у школској 2016/2017. години.   У припремни предшколски програм уписују се деца рођена од 01. марта 2010. до 28. фебруара 2011. Године.   У складу са наведеним, позивају се родитељи деце наведеног узраста да поднесу пријаву ради уписа детета у дечји вртић на чијем подручју имају пребивалиште.
 
   УЗ ЗАХТЕВ РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ДА ПОДНЕСУ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
 
1. Извод из матичне књиге рођених за дете ( добија се у матичној служби општине по месту рођења детета);
 
2. лекарску потврду о обављеном систематском прегледу детета, односно о здравственој способности детета за упис у припремни предшколски програм 
( добија се у надлежној служби дома здравља „др милан бане-ђорђевић“ Велика Плана);
 
  ЗА СВЕ ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАИНТЕРТЕСОВАНИ ГРАЂАНИ МОГУ СЕ ОБРАТИТИ ПЕДАГОГУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ИЛИ НА БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА: 514-104 И 516-913.
 
 
 
 
 
 
Обавештавају се грађани са територије општине Велика Плана да ће основне школе почев од 01. априла 2016. године отпочети активности везане за упис нове генерације првака у школској 2016/2017. години.   у први разред уписују се деца рођена од 01.марта 2009. године до 28. фебруара 2010. године, али осим њих у први разред могу да се упишу и деца са навршених шест година живота, под условом да прођу проверу спремности за полазак у школу.    упис је дозвољен и старијој деци од седам и по година, која због болести или других оправданих разлога нису била на време уписана.    у складу са наведеним, позивају се родитељи деце наведеног узраста да поднесу пријаву за упис детета у први разред, школи на чијем подручју имају пребивалиште.
 
   УЗ ЗАХТЕВ РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ДА ПОДНЕСУ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
 
1. Извод из матичне књиге рођених за дете ( добија се у матичној служби општине
 
по месту рођења детета );
 
2. Потврду о месту становања, односно пребивалишта за дете ( добија се у
 
полицијској станици у Великој Плани );
 
3. Лекарску потврду о обављеном систематском прегледу детета, односно о
 
здравственој способности детета за упис у први разред ( добија се надлежној
 
служби Дома здравља „Др Милан- Бане Ђорђевић“ Велика Плана );
 
4. Уверење о завршеном обавезном припремном предшколском програму ( добија
 
се у секретаријату предшколске установе „Дечје царство“);
 
   Изузетно деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.
 
 
 ЗА СВЕ ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ МОГУ СЕ ОБРАТИТИ СЕКРЕТАРИЈАТИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА.