Јавна предузећа и установе
Контакт страница јавних предузећа и установа у општини Велика Плана
Директор: Драган Божиловић
Адреса: Милоша Великог 22, 11320 Велика Плана
Телефон: +381 26 515-009
Сајт: http://jkpmilosmitrovic.rs
Директор: Живомир Новаковић
Адреса: Моравска бб 11318, Трновче
Телефон: +381 26 240-960,  240-961
Ε-mail:  
Сајт: 
Директор: Саша Раденковић
Адреса: Булевар Деспота Стефана 46, 11320 Велика Плана
Телефон: +381 26 514-316
Ε-mail:  toplanajkp@mts.rs
Сајт:  
Директор: Горан Стефановић
Адреса: Николе Пашића бб, 11320 Велика Плана
Телефон: +381 26 514-211
Ε-mail:  tsc.vpla@open.telekom.rs
Директорка: Драгана Грујић
Адреса: Пионирска, 11320 Велика Плана
Телефон: +381 26 514-041
Ε-mail:  centarplana@gmail.com
Сајт: 
Директорка: Марија Старчевић
Адреса: Булевар Деспота Стефана,11320 Велика Плана
Телефон: +381 26 516-332
Ε-mail:  carstvo.plana@gmail.com
Сајт: 
Директор: др Слађана Јанковић
Адреса: Милоша Великог , 11320 Велика Плана
Телефон: +381 26 541-110
Ε-mail:  sekretarijat@gmail.com
Сајт: 
Директорка: Гордана Милић
Адреса: Момира Гајића 2, 11320 Велика Плана
Телефон: 026/516-169, 540-880, 540-881
Ε-mail: medicaapoteka@gmail.com 
Директор: Предраг Георгијев
Адреса:  Бранка Радичевића 1, 11320 Велика Плана
Телефон: 026/514-746
Е-маил: pozoristemasuka@gmail.com
Сајт:

Директорка: Мирјана Бојковић
Адреса: Косовска 19, 11320 Велика Плана
Телефон: 026/516-256
E-маил: rdbiblioteka@gmail.com
Сајт:
Директор: Југослав Тодоровић
Адреса: Булевар Ослобођења бб, 11234 Старо Село
Телефон: 026/841-257
Е-маил: domkulture.staroselo@gmail.com
Sajt: