Месне канцеларије
За обављање одређених послова локлане самоуправе из делокруга Општинске управе, као и поверених послова државне управе и стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у оквиру Одељења за општу управу и заједничке послове образују се месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:
 • Месна канцеларија Велико Орашје, за насељено место Велико Орашје;
 • Месна  канцеларија Лозовик, за насељено место Лозовик;
 • Месна канцеларија Милошевац, за насељено место Милошевац;
 • Месна канцеларија Трновче, за насељено место Трновче;
 • Месна канцеларија Крњево, за насељено место Крњево;
 • Месна канцеларија Доња Ливадица, за насељено место Доња Ливадица;
 • Месна канцеларија Старо Село, за насељено место Старо Село;
 • Месна канцеларија Ново Село, за насељено место Ново Село;
 • Месна канцеларија Марковац, за насељено место Марковац;
 • Месна канцеларија Ракинац, за насељено место Ракинац;
 • Месна канцеларија Радовање, за насељено место Радовање;
 • Месна канцеларија Купусина, за насељено место Купусина.
Месне канцеларије врше послове који се односе на:
 • лична стања грађана(вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница и др.),
 • административно-техничке послове који се односе на ажурирање  бирачких спискова,
 • оверу рукописа , преписа и потписа,
 • издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом
 • друге послове када је то одређено законом као и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.
Месна канцеларија Велико Орашје
МК  ВЕЛИКО ОРАШЈЕ - Марина Ивановић, матичар
Адреса: Немањина бб
Радно време: Сваког радног дана од 07.00-10.30 h
Телефон: 026/871-906, Мобилни: 062/80-80-841
Месна канцеларија Милошевац
МК МИЛОШЕВАЦ -  Слађана Ђурђевић, заменик матичара
Адреса:  Трг јединства бр.27
Радно време:   Понедељак, среда и четвртак од 07.00-15.00 h
                             Уторак од  07.00 -12.30 h
                             Петак од 10.30-15.00 h
Телефон: 026/801-303, Мобилни: 062/80-80-845
Месна канцеларија Лозовик
МК ЛОЗОВИК – Живко  Живојиновић, матичар
Адреса:  Трг првобораца бб
Радно време:  Сваког радног дана од 07.00 -15.00 h
Телефон: 026/831-206, Мобилни: 062/80-80-839
Месна канцеларија Трновче
МК ТРНОВЧЕ -  Слађана Ђурђевић, заменик матичара
Адреса:   Моравска бб
Радно време:   Уторак 13.00-15.00 h
                             Петак  07.00-10.00 h
Телефон: 026/802-166, Мобилни: 062/80-80-845
Месна канцеларија Крњево
МК КРЊЕВО – Марина Ивановић, матичар
Адреса: Николе Пашића бб
Радно време:  Сваког радног дана од 11.00-14.30 h
Телефон: 026/821-101, Мобилни: 062/80-80-841
Месна канцеларија Доња Ливадица
МК ДОЊА ЛИВАДИЦА – Драган Урошевић, заменик матичара
Адреса: Вожда Карађорђа број 64
Радно време:  Сваког радног дана од 07.00 -15.00h
Телефон: 026/885-622, Мобилни: 062/80-80-848
Месна канцеларија Старо Село
МК СТАРО СЕЛО – Радица Радојевић, заменик матичара
Адреса: Булевар ослобођења бб
Радно време: Сваког радног дана од 07.00-12.00 h
Телефон: 026/841-702, Мобилни: 062/80-80-844
Месна канцеларија Ново Село
МК НОВО СЕЛО - Радица Радојевић, заменик матичара
Адреса: Краља Петра I  бб
Радно време:  Сваког радног дана од 12.30-15.00 h
Телефон: 026/851-112, Мобилни: 062/80-80-844
Месна канцеларија Марковац
МК МАРКОВАЦ - Марко Трифуновић, матичар
Адреса: 8. октобра број 15
Радно време:  Сваког радног дана од 07.00-15.00 h
Телефон: 026/4861-007, Мобилни: 062/80-80-840
Месна канцеларија Ракинац
МК РАКИНАЦ - Марко Трифуновић, матичар
Адреса: Карађорђева број 20
Радно време:   По потреби
Телефон: 026/811-016, Мобилни: 062/80-80-840
Месна канцеларија Радовање
МК РАДОВАЊЕ  - Марко Трифуновић, матичар
Радно време:  По позиву.
 
Телефон: 026/881-003, Мобилни: 062/80-80-840
Месна канцеларија Купусина
МК КУПУСИНА - Марко Трифуновић, матичар
Радно време:  По позиву   
Мобилни: 062/80-80-840