Месне заједнице
Ради задовољавања потреба локалног становништва, у општини Велика Плана основане су месне заједнице као облик месне самоуправе.

На подручју општине Велика Плана образоване су следеће месне заједнице:
 • Бресје;
 • Велико Орашје;
 • Доња Ливадица;
 • Крњево;
 • Купусуна;
 • Лозовик;
 • Милошевац;
 • Марковац;
 • Ново Село;
 • Прва месна заједница;
 • Ракинац;
 • Радовање;
 • Старо Село;
 • Стари одбор;
 • Савановац;
 • Трновче.
Месна заједница:
 • се стара о просторном и урбанистичком планирању и уређењу на својој територији;
 • се стара о заштити животне средине на својој територији;
 • се стара о комуналној изградњи и уређењу инфраструктуре на својој територији;
 • се стара о изградњи, одржавању и коришћењу некатегорисаних путева и улица на својој територији;
 • се стара о култури и спорту на својој територији;
 • се стара о одбрани и заштити од елементарних непогда на својој територији;
 • се стара о снабдевању грађана на својој територији;
 • обавља послове из изворног делогруга који су јој поверени;
 • обавља и друге послове у складу са Уставом, законом, одлуком о оснивању и статутом месне заједнице.
Орган управљања месном заједницом је Савет месне заједнице.

Месна заједница Бресје
Председник Савета: Горан Марјановић

Телефон:026/521-547; 064/11-95-453
Месна заједница Велико Орашје
Председник Савета: Дејан Голубовић

Телефон: 061/80-23-850
Месна заједница Доња Ливадица
Председник Савета: Милан Матић

Телефон: 062/88-65-067
Месна заједница Крњево
Председник Савета: Цветко Стојановић

Телефон: 026/821-215; 063/77-65-186
Месна заједница Купусина
Председник Савета: Миодраг Ђорђевић

Телефон: 034/751-865; 062/18-52-494
Месна заједница Лозовик
Председник Савета: Игор Матковић

Телефон: 026/831-466
Месна заједница Милошевац
Председник Савета: Владан Матић

Телефон: 026/801-301; 064/82-05-115
Месна заједница Марковац
Председник Савета: Жељко Лазић

Телефон: 026/861-044; 069/88-42-106
Месна заједница Ново Село
Председник Савета: Драгољуб Савић

Телефон: 026/851-004; 064/45-08-990
Прва месна заједница
Председник Савета: Јовица Радојковић

Телефон: 026/516-323
Месна заједница Ракинац
Председник Савета: Дејан Лазовић

Телефон: 026/811-112; 064/26-01-998
Месна заједница Радовање
Председник Савета: Дејан Аћимовић

Телефон: 064/17-64-084
Месна заједница Старо Село
Председник Савета: Славиша Манојловић

Телефон: 069/18-41-004 
Месна заједница Стари одбор
Председник Савета: Радосав Динчић

Телефон: 026/523-066; 069/88-42-101
Месна заједница Савановац
Председник Савета: Иван Станковић

Телефон: 060/08-21-272; 063/77-29-215
Месна заједница Трновче
Председник Савета: Славиша Исаиловић

Телефон: 026/802-170; 069/10-80-570